در سیستم اعلام حریق در هر دو گونه متعارف و آدرس پذیر می توان از تجهیزات جانبی با عنوان میانجی یا ماژول اینترفیس به منظور ایجاد ارتباط و هدایت سیستم های جانبی در یک تصرف مانند : آسانسور،پمپ های آتش. . .

در سیستم اعلام حریق در هر دو گونه متعارف و آدرس پذیر می توان از تجهیزات جانبی با عنوان میانجی یا ماژول اینترفیس به منظور ایجاد ارتباط و هدایت سیستم های جانبی در یک تصرف مانند : آسانسور،پمپ های آتش نشانی ،دمنده های فشار مثبت ، اگزاست فن و سایر تجهیزاتی که لازم است از سیستم اعلام حریق فرمان گرفته و خاموش یا روشن شوند استفاده نمود .این واسطه ها می توانند روی زون در سیستم متعارف و روی لوپ در سیستم آدرس پذیر نصب شده و بر اساس نوع آن و نحوه ارتباط با تجهیزات جانبی عمل قطع یا وصل را اعمال نمایند.


تجهیزات واسطه امکان کنترلی داشته و نمیتوان از آنها برای برق رسانی به خصوص برای تجهیزات پر مصرف استفاده نمود .
نمونه ای از این ماژول ها در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر فایک انگلستان اينترفيس CZM، سری Sita ،دارای تأييديه CPR – LPCB و مجهز به ايزولاتور و همچنین قابل برنامه ريزی برای ارتباط با پانل یا تجهیزات سيستم های متعارف با امكان برقراری ارتباط با تجهيزات اطفاء حريق اتوماتيك و امكان ايجاد تاخير و نیز آدرس دهی به صورت كد های نرم افزاری می باشد .


نمونه دیگری از این ماژول ها در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر فایک انگلستان اينترفيس ورودی / خروجی
سری Sita ،دارای تأييديه CPR – LPCB،مجهز به ايزولاتور با رله ورودی ۲۴ ولت ۵ آمپر – ۲۲۰ ولت ۱.۵ آمپر و
امكان برقراری ارتباط با تجهيزات اطفاء حريق اتوماتيك دارای تجهيزات ورودی جهت كنترل سيستم اعلام حريق
با امكان ايجاد تاخيرو نیز آدرس دهی به صورت كد های نرم افزاری می باشد .


جهت دریافت مشاوره فنی رایگان، طراحی و بهترین قیمت ماژول های اعلام حریق آدرس پذیر با فروشگاه آموت نماینده فروش فایک انگلستان تماس بگیرید.

لطفا منتظر بمانید . . .