خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی

در صورت نیاز کارفرمایان به ارائه خدمات پشتیبانی روی پروژه های اجرا شده، این شرکت آمادگی دارد تا خدمات پشتیبانی خود را سه سطح پیشگیرانه، کامل و تمام وقت ارائه نماید.

 

همواره مشتریان و کارفرمایان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در حوزه خدمات پشتیبانی از طریق ارسال نامه الکترونیکی به آدرس [email protected] و یا تماس با شماره تلفن ٠٢١٨٦٠٨٣٩٦٨ موضوع را پیگیری فرمایید.