قیمت سیستم اطفا حریق گازی

قیمت سیستم اطفا حریق گازی متغیر است و بستگی به عوامل م. . .

قیمت سیستم اطفا حریق گازی

قیمت سیستم اطفا حریق گازی متغیر است و بستگی به عوامل مختلفی دارد، از جمله:

1. اندازه و مساحت محیط: هرچه محیط بزرگتر باشد، هزینه نصب سیستم اطفا حریق گازی بیشتر خواهد بود.

2. نوع و تعداد دتکتورها: قیمت سیستم بر اساس تعداد و نوع دتکتورهای استفاده شده تعیین می شود. دتکتورهای حرارتی اغلب ارزانتر از دتکتورهای دودی هستند.

3. نوع گاز اطفا: هزینه سیستم بسته به نوع گاز اطفا که استفاده می شود متغیر است. گاز هالون معمولاً گزینه گرانتری است.

4. نوع و تعداد اسلندرها: هزینه سیستم بر اساس تعداد و نوع اسلندرهای گاز اطفا تغییر می کند.

5. هزینه نصب و تعمیر: هزینه نصب و تعمیر سیستم نیز باید در محاسبه قیمت در نظر گرفته شود.

با توجه به این عوامل، قیمت سیستم اطفا حریق گازی می تواند متفاوت باشد. برای دقیق ترین اطلاعات در مورد قیمت، توصیه می شود با تأمین کنندگان محلی یا شرکت های متخصص در این زمینه تماس بگیرید.

 

سیستم اطفا حریق گازی یک سیستم ایمنی است که برای کنترل و خاموش کردن حریق ها استفاده می شود. این سیستم با استفاده از گازهای خاصی مانند گاز هالون، گاز کربنیک، گاز ازت و گاز آرگون، حریق را خاموش می کند.

سیستم اطفا حریق گازی عموماً در محیط هایی که آب یا فوم به عنوان ماده اطفا مناسب نیستند، استفاده می شود. این سیستم در محیط هایی مانند اتاق های سرور، اتاق های کنترل، اتاق های الکتریکی و محیط هایی که مواد قابل اشتعال آنها حساس هستند، استفاده می شود.

سیستم اطفا حریق گازی عموماً شامل دتکتورهای حرارتی یا دودی است که در صورت تشخیص حریق، گاز اطفا را به صورت خودکار تخلیه می کنند. همچنین، این سیستم می تواند به صورت دستی توسط اپراتورها نیز فعال شود.

نصب و تعمیر سیستم اطفا حریق گازی باید توسط فنی حرفه ای و مجرب انجام شود. همچنین، برای استفاده از این سیستم، باید آموزش های لازم را دریافت کرده و دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنید.

 

آموت

قیمت سیستم اطفا حریق آبی

قیمت تجهیزات اطفا حریق

لطفا منتظر بمانید . . .