شستی آدرس پذیر فایک (FIKE)

شستی های اعلام حریق معمولا در دو نوع فشاری قابل ریست شدن و شیشه شکستنی ساخته می شوند که برای بیشتر بخوانید

شستی آدرس پذیر فایک (FIKE)

شستی های اعلام حریق معمولا در دو نوع فشاری قابل ریست شدن و شیشه شکستنی ساخته می شوند که برای اعلام حریق دستی به کار می روند. در هر دو نوع در حالت عادی کنتاکت شستی باز است (N.O) و در حالت اعلام حریق، یک مقاومت سری شده با سوئیچ داخلی شستی که مقدار آن معمولا 470 اهم است در مسیر زون به طور موازی با سایر تجهیزات روی زون و مقاومت انتهای خط قرار می گیرد. با قرار گرفتن مقاومت 470 اهم در مسیر زون، کنترل پنل این شرایط را به عنوان شرایط آلارم تشخیص داده و آژیر اعلام حریق فعال می شود.

در نوع شیشه ای شستی تحت فشار قرار دارد و با شکسته شدن شیشه آزاد شده و کنتاکت بسته می¬ شود. شستی معمولا دارای سوئیچی برای ری ست (Reset) کردن می باشد تا بعد از استفاده از شستی بتوان دوباره آن ¬را به حالت عادی بازگرداند.

 

محصل نصب شستی آدر پذیر فایک

محل نصب شستی ها باید در مسیرهای خروجی ساختمان و در دسترس و در معرض دید باشد تا احیانا اشخاص برای به صدا درآوردن سیستم اعلام حریق به محل وقوع حریق نزدیک نشوند و به سمت خروجی¬ها بروند. فاصله¬ی نصب شستی¬ها حداکثر 45 متر و ارتفاع نصب آن 1.4 متر از کف تمام شده می باشد.
معمولا روی شستی¬ها کلمه¬ ی Fire نوشته می¬شود و به رنگ قرمز می باشند.
در هر زون حفاظتی حداقل یک پوش باتن (شستی اعلام حریق) می¬بایست وجود داشته باشد. تمام شستی های موجود در یک سیستم اعلام می¬بایست دارای یک ساختار باشند و نیاز به شکستن با چکش نباشد، بلکه با فشار، شیشه شکسته شده و پوش باتن فعال گردد.
زمان اعلام پس از فشار دادن شستی نباید بیش از 3 ثانیه طول بکشد، اما زمان بهینه، یک ثانیه می¬باشد. ریست کردن (Reset) شستی های با شیشه شکستنی معمولا با تعویض شیشه امکان پذیر باشد و در برخی دیگر از شستی های قابل ریست شدن، این کار معمولا از طریق کلید ریست شستی انجام می گیرد.
هم¬چنین در محل های آتش زا، شستی های سیستم اعلام حریق آدرس پذیر نبایستی تاخیر مرسوم را داشته باشد ولی با این حال زمان حداکثر سه ثانیه حد مجاز می ¬باشد.
شستی های تمامی برندهای اعلام حریق دارای یک LED می¬ باشند که در هنگام عملکرد فعال می¬ شوند. اما در سیستم¬ هوشمند، فعال شدن LED با دستور از پانل مرکزی انجام می¬ شود.
مقالات مرتبط با شستی اعلام حریق

• قیمت شستی اعلام حریق

• استاندارد نصب شستی اعلام حریق
• شستی اعلام حریق ضد انفجار
• شستی توقف عملیات اطفاء (آبی(
• شستی تخلیه سیستم اطفاء (زرد(
• آموزش نصب شستی اعلام حریق
• نقشه سیم کشی شستی اعلام حریق
• نحوه ریست کردن شستی اعلام حریق
• شستی اعلام حریق دو مرحله ای
جهت دریافت مشاوره فنی رایگان، طراحی و بهترین قیمت شستی آدرس پذیر فایک انگلستان با فروشگاه آموت تماس بگیرید.

لطفا منتظر بمانید . . .