پروژه دوربین مداربسته شرکت مبین نت

پروژه دوربین مداربسته شرکت مبین نت

 مشاوره و تامین تجهیزات سیستم اطفا حریق جهت یکی از مراکز شرکت مبین نت