مرکز پزشکی ورزشی راسپینا

مرکز پزشکی ورزشی راسپینا

 مشاوره ، طراحی و راه اندازی سیستم نظارت تصویری ، اعلام سرقت و صوت مجموعه پزشکی ورزشی راسپینا- شعبه نیاوران تهران