شرکت مپنا توسعه 2

شرکت مپنا توسعه 2

تامین و تجهیز به سیستم نظارت تصویری :
شامل مشاوره و طراحی  ممهندسی مجدد
بستر سازی ( حفاری ، لوله گذاری ، کابل کشی ، آماده سازی کلیه بستر های لازم جهت شبکه، فیوژن کاری ، نصب دکل و فونداسیون و....)
نصب سیستم نظارت تصویری
راه اندازی سیستم نظارت تصویری ( شامل کلیه متعلقات مربوطه اعم از : دوربین ، سوییچ ، سرور، نرم افزار رکوردینگ و مانیتورینگ ، نرم افزار سولار ، ....)
راه اندازی سیستم اعلام سرقت و کنترل تردد
تجهیز و راه اندازی اتاق مانیتورینگ