سیستم پیشگیری از حریق CAP9

سیستم پیشگیری از حریق CAP9

 سیستم پیشگیری از حریق CAP9 فناوری حفاظت از حریق توسط کاهش سطح اکسیژن (Oxygen Reduction Fire Prevention) آخرین نو آوری و انقلابی در صنعت ایمنی حریق به شمار می آید .این فناوری با توانایی منحصر به فرد خود در ایجاد فضایی قابل تنفس و هوایی با سطح اکسیژن کنترل شده از ایجاد شعله یا حریق جلوگیری می کند.

سیستم پیشگیری از اعلام حریق CAP9 از تکنولوژی ایی استفاده می کند که با تولید هوایی با سطح اکسیژن پایین یا به بیان دیگر نگه داشتن سطح اکسیژن در محدوده ای مشخص از اتش سوزی جلوگیری می نماید.
 

نحوه عملکرد سیستم اعلام حریق cap9

در شرایط عادی هوای اطراف ما شامل 21 درصد اکسیژن می باشد.                                      

سیستم Oxygen Reduction Fire Prevention با کنترل اکسیژن با غلظت 15 درصد و 84 درصد نیتروژن و 1 درصد دیگر که ترکیبی از گازهای آرگون،دی اکسید کربن و سایر گازها می باشد،  به فضای تحت حفاظت، امکان وقوع آتش سوزی را به صفر میرساند، به همین دلیل نیز مواد جامد اشتعال پذیر و و مایعات قابل اشتعال در اتمسفر باسطح اکسیژن پایینتر از 16 درصد نمی توانند شعله ور شوند.
 

این فن آوری پاک و سالم برای انسان که ابتکار ساخت و ابداع آن به عنوان اولین محصول پیشگیری از حریق دارای تاییدیه UL در انحصار شرکت OPSYS می باشد.

تحقیقات پزشکی گسترده ای در دنیا از جمله در بریتانیا، اروپا و استرالیا جهت اطمینان از ایمن و بی خطر بودن شرایط حاصل از این دستگاه و محیط با سطح اکسیژن پایینتر از 16 درصد، انجام گرفته است.
 
در ارتفاع صفر تا ارتفاع نرمال 2700 متری از سطح دریا، سطح اکسیژن 15 درصدی برای فیزیولوژی انسان مناسب تشخیص داده شده است.میلیونها انسان در سراسر دنیا در ارتفاعی زندگی می کنند که در معرض هوای با غلظت اکسیژن زیر 15 در صد می باشند لذا این غلظت از اکسیژن مشکلی برای تنفس ایجاد نخواهد کرد.
 

 سیستم پیشگیری از حریق CAP9 از طریق سنسورهای اکسیژن در مناطق مختلف محیط تحت حفاظت به طور مستمر در حال کنترل سطح اکسیژن می باشد. واحدهای مانیتورینگ در مکانهای قابل دید و در فاصله ای مناسب از در اتاق نصب می شوند. سنسورهای اکسیژن اطلاعات محیط را به مرکز کنترل دستگاه اصلی CAP9 منتقل می کنند.

 

فروشگاه آموت ارائه دهنده انواع سیستم های اعلام حریق با کیفیت عالی