کوپلینگ Storz

کوپلینگ Storz یا کوپلینگ آلمانی شیلنگ خور یکی از ابزارهای مهم و معروف اتصالات آبرسانی، به ویژه در مصارف آتش نشانی هستند. کوپلینگ‌های Storz در سطح وسیع در عملیات آتش نشا. . .

کوپلینگ Storz

کوپلینگ Storz یا کوپلینگ آلمانی شیلنگ خور یکی از ابزارهای مهم و معروف اتصالات آبرسانی، به ویژه در مصارف آتش نشانی هستند. کوپلینگ‌های Storz در سطح وسیع در عملیات آتش نشانی در اغلب کشورهای جهان از جمله کشورمان مورد استفاده هستند.

لطفا جهت دریافت قیمت و مشاوره فنی تمامی اطلاعات سیستم اطفا حریق خودکار و دستی کوپلینگ Storz به شرکت آموت مراجعه فرمایید .

 

 

آموت

قیمت اسپرینکلر

قیمت سیستم اطفا حریق

لطفا منتظر بمانید . . .