نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرقت

نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرقت

برای نصب دزدگیر اماکن یا سیستم اعلام سرقت ابتدا باید کلیه تجهیزات لازم  و نقشه کار در اختیار نصاب سیستم اعلام سرقت قرارداده شود

نقشه کار نقشه ای است که مشخص می کند آن مکان به چند حسگر نیاز داشته و حسگرها و کنترل پنل و آژیرهای اعلام سرقت چه مشخصاتی داشته و در کجاهای مکان باید نصب شوند.

نقشه کار

تهیه نقشه برای نصب تجهیزات اعلام سرقت توسط کارشناس سیستم انجام می شود. کارشناس به هنگام بازدید از مکان علاوه بر اینکه نقاط حساس مکان را شناسایی می کند، طرحی برای اجرای سیستم اعلام سرقت تهیه کرده که در آن نوع تجهیزات و لوازم مورد نیاز و تعداد آن ها مشخص می شود.

همچنین در این طرح ، نقشه جانمایی تجهیزات و مسیرهای کابل کشی و رعایت استانداردهای این سیستم نیز آورده می شود

نقشه جانمایی تجهیزات اعلام سرقت

با توجه به نقشه فوق مشخص می شود که برای نصب سیستم اعلام سرقت در این مکان به چند چشمی دزدگیر یا حسگرهای اعلام سرقت و بلندگو نیاز می باشد و اینکه مکان نصب سیستم اعلام سرقت در کجای مکان است.

همچنین در این نقشه ارتفاع نصب تجهیزات نیز معلوم شده است. البته به ضمیمه این نقشه یک نقشه دیگر که مسیر کابل کشی را مشخص می کند به علاوه لیست تجهیزات و لوازم مورد نیاز نیز پیوست می شود.

نصاب با در اختیار داشتن نقشه کار و تجهیزات مورد نیاز ، اقدام به نصب تجهیزات اعلام سرقت در آن مکان می نماید.

اما نصاب برای نصب تجهیزات سیستم اعلام سرقت باید از دستورالعمل های نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرقت آگاهی داشته باشد.  .

پیشنهاد می شود فرایند نصب سیستم دزدگیر را به این صورت پیش برود:

خرید تجهیزات مورد نیاز سیستم اعلام سرقت اماکن

جانمایی  سنسورها ، آژیرها و کنترل پنل  

نصب پنل مرکزی و کلیه سنسورها 

 چک کردن اتصالات

برنامه ریزی و راه اندازی نهایی  سیستم