نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرقت

نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرقت

مدارهای اعلام سرقت یا مدارهای هشدار بخش اصلی و شاید بنیادی یک سیستم اعلام سرقت سیمی یا شبکه ای به حساب می آیند. شکل طراحی مدار اعلام سرقت و هشدار دهنده بشدت می تواند روی کارایی سیستم های امنیتی و سیستم های اعلام سرقت اثر گذار باشد. بهمین علت همه نصابهای سیستم ضد سرقت یا دستگاههای هشدار، بدنبال طراحی مدارهای الکتریکی بهینه ای هستند که مقاومت الکتریکی بسیار کمی ایجاد کند تا بتوانند میزان اعلام هشدارهای اشتباه را به حداقل برسانند. در این مقاله به سرفصلهای زیر خواهیم پرداخت :

نگاه کلی به مدارهای الکتریکی اعلام سرقت
یک مدار اعلام سرقت یا هشدار دهنده چطور کار می کند؟
مدار الکتریکی سری (Loop ها) در مقایسه با مدارهای Splice چه فرق کارکردی خواهند داشت؟
سیستم های اعلام سرقت یکپارچه سیم کشی شده چه تفاوتی با سیستم های اضافه شونده خواهند داشت(قبلا در طراحی لحاظ نشده بودند و برای توسعه افزوده شدند)؟!
مدار هشدار حلقه ای
بخشهای افزوده شده به مدار هشدار
بخشهای ITB افزوده شده
مشخصات مدار الکتریکی اعلام سرقت
تفاوت مدارهای الکتریکی هشدار سری با موازی
محاسبه و اندازه گیری مقاومت در مدار اعلام سرقت و سیستم هشدار مرکزی
به چه میزان از مقاومت الکتریکی در مدار، مقدار زیاد اتلاق می شود؟!
چه تعداد دستگاه قابل اتصال به سیستم اعلام سرقت خواهند بود؟! حجم بالا چه میزان است؟!
قانون کلی مقاومت برای سیستم اعلام سرقت و هشدار مرکزی
نگاه کلی به مدارهای هشدار دهنده (اعلام سرقت، سیستم حریق و ..)
مدار هشدار دهنده، بسیار ساده متشکل از یک جفت سیم خواهد بود که از پنل اعلام هشدار به سنسور وصل شده اند. نمونه این مدارهای هشدار دهنده را در سنسورهای تماسی مغناطیسی (Magnetic Contact) مشاهده می کنید. جریان الکتریکی از قطب مثبت مدار در طول سیم به سمت سنسور در حرکت است. همانند تصویر زیر زمانی که عاملی باعث شود که مدار بسته شود و دو سمت مدار به هم متصل شوند جریان بطور کامل در مدار می چرخد و با رسیدن جریان از قطب مثبت و با گذر از سنسور به قطب منفی به پنل می رسد. بدین صورت مدار اعلام هشدار ضد سرقت می تواند بخوبی کار کند.

دراین مورد، مدار بطور کامل بسته خواهد شد و سنسور تماسی هم با این اتفاق در مدار می تواند شار الکتریکی از قطب مثبت به قطب منفی و مدار اعلام هشدار را برقرار سازد.

استفاده از یک زوج سیم برای اتصال سنسور به دو قطب بر روی پنل باعث می شود شکل یک مدار بزرگ تدائی شود که عبارت "مدار الکتریکی" اعلام هشدار به همین دلیل به آن اتلاق شده است. جریان الکتریکی در تمام مدار برقرار بوده و از قطب مثبت پنل به سنسور رسیده و با عبور از آن به قطب منفی بر می گردد. باز بودن پنجره ها باعث می شود ارتباط دو قطب قطع و مدار باز شود و جریان الکتریکی برقرار نباشد. بنابراین با باز شدن پنجره یک "مدار باز" خواهیم داشت که برای سیستم اعلام هشدار سرقت یا .. بمعنای زمان اعلام هشدار/عدم هشدار خواهد بود.

مدار هشدار سرقت حلقه ای یا شبکه ای (Loops Vs Splices)

دو مدل رایج اضافه کردن سنسورهای مختلف بر روی مدار اعلام هشدار عبارتند از: سیم کشی حلقه ای یا بخشی / شبکه ای .

مدارهای حلقه ای یا لوپ گزینه بهتری نسبت به سیم کشی به مدل Splices هستند. چون مدار کوتاهی ایجاد می کند که مقاومت کمتری داشته و نقاط کمتری در طول مدار حلقه ای وجود دارد که باعث اعلام هشدار خطا و ایحاد مشکل شود. ضمن اینکه نصب و راه اندازی سریعتری دارند. مدار لوپ معمولا تنها می تواند در ساختمانهای جدیدی (در حال ساخت) مورد استفاده قرار گیرد که نصاب بتواند سیم و حلقه ها را در قاب پنجره ها قبل از ساخت دیواره ها و سازه ها تعبیه نماید.

برای سیم کشی هم باید با سازنده ساختمان یا پیمانکار و معمار هماهنگی های مورد نیاز صورت پذیرد. شرکت سازنده و پیمانکار سیستم امنیتی باید بتواند برنامه زمانبندی در اختیار نصاب سیستم اعلام سرقت قرار دهد و قبل از تکمیل تیغه کشی ساختمان کابل کشی لازم ر انجام دهند. زیرا باید در دیواره ها یا سقف کاذب و قاب پنجره ها حفره هایی ایجاد شود.

مدار شبکه ای و Splices باید بسیار کوتاه و با تعداد کمی سنسور مورد استفاده باشد. معمولا هم کمتر استفاده می شود چون در مدار مقاومتی بالاتری اضافه می شود و زمانبر بودن نصب و اعلام هشدارهای غلط کار را سخت تر می کند. اضافه کردن ابعاد سیستم هشدار در یک خانه یا محل کار نیاز به این شکل از مدار دارد زیرا امکان بازکردن تیغه دیواره ها و نصب مدار حلقه ای ممکن نیست.

دو شکل از مدار بخشی / شبکه ای یا Splices وجود دارند : بخش متصل بهم یا Field Splice و ITB (داخل باکس). بخش متصل به هم مداری با مقاومت کمتر داشته و سیم کمتری نیاز دارد اما باید نصاب مهارت بالاتری داشته باشد تا سیم ها پوشیده باشد. برعکس در مدار ITB نصب و عیب یابی بسیار ساده است اما مقاومت مدار و نقاط مستعد خرابی و خطا بیشترند و نصاب نیاز به مهارت خاصی ندارد. ضمن اینکه برای هر پنجره یا اتاق خانه باید زوج سیمی مجزا عبور داده شود.

نصب مدار هشدار سرقت حلقه ای به چه صورت است؟

  با باز کردن قاب پنجره از زیر یا بالا در دو طرف پنجره و ایجاد یک zone جدید یا مدار هشدار سرقت جدید در اطراف پنجره می توانیم مدار حلقه ای جدیدی به سیستم ضد سرقت قبلی اضافه کنیم. برای اینکار نصاب دزدگیر با عبور یک سیم از سنسورها به یکدیگر از پنجره ای به پنجره دیگر مدار را توسعه می دهد. در واقع نصاب با ایجاد حلقه های جدید برای هر پنجره مدار را از یک سمت به سمت سنسور بعدی یا بعدیها گسترش می دهد. همانطور که می بینید سیم حلقه که در تصویر زیر به رنگ مشکی است باید بصورت سری از پنجره ای به پنجره دیگر وصل شود و سیم های رنگی از سنسورها به پنل تشخیص سرقت وصل شوند.

راهنمای نصب مدار ضد سرقت و سیستم اعلام هشدار سرقت

زوج سیمی که از پنل برای اتصال به سنسورها خارج شده بصورت بالا تبدیل به مدار حلقه ای تشخیص سرقت می شود. یکی از سیمها به پنجره سمت چپی و دیگری به پنجره سمت راستی وصل می شود و سیم حلقه ای که برنگ مشکی نشان داده شده مدار را از بالای پنجره ها به یکدیگر وصل و مدار را می بندد. بمحض باز و بسته شدن پنجره درواقع ارتباط بین حلقه مشکی و سیم های آبی یا قرمز بر قرار شده و تا زمانی که پنجره ها بسته باشند مدار بسته باقی می ماند.

مدار بخشی شبکه ای (Field Splices)

مدار بخشی شبکه ای Splice (مدار کوتاه) برای سیستم هایی در انتهای سیم ها و در داخل درب و پنجره ها کاربرد دارد. یک نصاب حرفه ای و با تجربه در صورتی که شرایطش مهیا باشد می تواند براحتی یک مدار بخشی شبکه ای بسازد. مدار بخشی یا Splice باید بگونه ای اجرا شود که امکان دسترسی و عیب یابی و تعمیر در آینده میسر باشد و می تواند در گوشه ای از پنجره در قاب بصورت توکار نصب شود. برای مثال زمان عبور سیم ها در پنجره ، نصاب می تواند بخش اصلی سیم کشی را در داخل فریم پنجره یا زیرسازی های قاب پنجره انجام دهد. با اینکار اگرچه از دید پنهان است اما براحتی توسط یک نصاب حرفه ای و باتجربه سیستم ضد سرقت قابل تشخیص است. نصاب سیستم اعلام هشدار معمولا سعی می کند تمام سیم کشی بلندگوها و پخش کننده های آژیر و فلاشرها را در یک مدار و مسیر قرار دهد و مدارهای بخشی شبکه ای را هم در قاب بلندگو و سیستم آژیر قرار دهد.

 زوج سیم سبز از پنل هشدار دهنده می آید، سیم های قرمز برای ارتباط با سنسورهای تماسی مغناطیسی در بالا و پایین محل تماس قابها در پنجره راست استفاده شده و سیم های آبی هم برای سنسورهای تماسی مغناطیسی در بالا و پایین محل تماس قابها در پنجره سمت چپ استفاده می شوند. سیم قرمز بصورت مدارکوتاه به بخشی از سیم آبی وصل شده و یک بخش سیم آبی هم به صورت مدار کوتاه به سیم آبی وصل شده و نهایتا با اتصال به سیم سبز، مدار کامل می شود. بدین صورت تنها با باز شدن یک پنجره سیستم آژیر مرکزی اعلام خطر می کند.

مدار اعلام هشدار بخشی ITB (مدار کوتاه ITB)

مدار ITB یا مدار کوتاه پکیجی، باید در داخل سیستم اعلام هشدار تعبیه شوند. یعنی برعکس مدارهای حلقه ای یا بخشی شبکه ای، باید در سمت مدار هشدار نصب شوند. سیم های مجزا به صورت اختصاصی و جداگانه به هریک از سنسورها متصل می شوند و مجددا با تکه سیمی بصورت مدار کوتاه به پنل متصل می شوند.

نصب مدار کوتاه ITB برای نصابهای کم تجربه و تازه کار بسیار راحت تر است و نصب و سیم کشی ساده تر و سریعتری دارد. برای نصب 10 مدار کوتاه بخشی شبکه ای، 10 دستگاه را در قالب 5 Zone یا محدوده به هم وصل می کنند که سریعتر از نصب مجزای هر کدام از 10 سنسور است. به این صورت باید بعد از نصب و سیم کشی، زوج سیمها را تست کنید تا بفهمید هر زوج سیم برای کدام سنسور است. عیب یابی این نوع سیم کشی اگر با لیبل زنی و اسم گذاری روی سیم ها همراه شود، بسیار ساده تر است. علتش این است که براحتی نصابی که عیب یابی انجام می دهد می تواند هر مدار را بصورت ایزوله یا منحصرا تست نماید و کل سیستم درگیر نمی شود. به این صورت براحتی ابتدا مداری که مشکل دارد را یافته و کار پیش می رود. البته کابل کشی و سیم کشی مجزا نیاز به برچسب گذاری ویژه تر و مصرف بالای کابل دارد که هزینه را کمی بالا می برد.