سنسورهای اعلام حریق


انواع سنسورهای اعلام حریق جزییات بیشتر

دتکتور حرارت جزییات بیشتر

دتکتور شعله ای جزییات بیشتر


دتکتور دود جزییات بیشتر

دتکتور ترکیبی جزییات بیشتر

دتکتور گازی جزییات بیشتر

تماس با ما

09198817991