تجهیزات جانبی ACCESSORIES


    307USB  رابط اتصال دزدگیر پارادوکس جزییات بیشتر

 مبدل دزدگیر پارادوکس CVT485 جزییات بیشتر

  320Sمحافظ خط تلفن دزدگیر پارادوکس جزییات بیشتر


آژیر بیسیم   Wireless Siren جزییات بیشتر

تمپر دزدگیر پارادوکس  TK278 جزییات بیشتر

پایه چشم فابریک پارادکس 469 جزییات بیشتر


آنتن دزدگیر پارادوکس ANTKIT جزییات بیشتر

جعبه پلاستیکی  PBOX جزییات بیشتر

 پایه چشم فابریک پارادکس SB85 جزییات بیشتر


افزونه آنتن دزدگیر پارادوکس جزییات بیشتر

جعبه فلزی دزدگیر پارادوکس Metal Box جزییات بیشتر

تماس با ما

09198817991