تجهيزات تکميلي سيستمهاي اعلام حريق


ماژول های ورودی و خروجی IO جزییات بیشتر

بیم دتکتور جزییات بیشتر

آژیر اعلام حریق جزییات بیشتر


ماژول های CZM جزییات بیشتر

ویدئو دتکتور سیگنی فایر جزییات بیشتر

چراغ های نشانگر جزییات بیشتر


دتکتور مکنده جزییات بیشتر

ماژول مانیتورینگ نیمبوس جزییات بیشتر

شستی اعلام حریق جزییات بیشتر

تماس با ما

09198817991