کابل فیبر نوری

کابل فیبر نوری
کابل فیبر نوری

کابل‌های فیبر نوری مطابق با استاندارد به دو دسته تک‌حالته (Single mode) و چندحالته (Multi mode) تقسیم بندی می‌شوند.
کابل های فیبر نوری به شش گروه تقسیم می شوند :
کابلهای نوری خاکی(ژله فیلد خاکی (obfc)/ خشک خاکی (obuc))
کابلهای کانالی (ژله فیلد کانالی (ocfc) /خشک کانالی (ocuc))
کابل های نوری هوایی مهاردار (مهاردار ژله فیلد (ossc)/مهاردار هوایی خشک (ossc-dry/s.g) /مهادار هوایی با زره (ossc – armord))
کابل adss با روکش مقاوم ضد ترک
کابل های indoor
کابل نوری با تیوپ مرکزی(ofc – central tube)

شرکت آموت نماینده رسمی فروش کابل های فیبر نوری مارک Nexans فرانسه و Brand-rex انگلیس است .

تماس با ما

09198817991