چراغ های نشانگر

چراغ های نشانگر
چراغ های نشانگر

Flasher  :

اين چراغ ها با نور ثابت يا چشمک زن ( Flash ) و همچنين به صورت ثابت يا گردان

ساخته شده اند و معمولا به رنگ قرمز هستند و در دو محل نصب مي شوند:

الف - در پاگردهاي و راه پله يا در راهروها :

در پاگردهاي راه پله يا در راهروها چراغ هاي فلاشري نصب ميگردند که موازي با آژيرها

بسته شده اند وهمراه آژير به کار مي افتند و به آنها چراغ Strobe Light مي گويند .

افراد ناشنوا در ساختمان با ديدن نور اين چراغ ها مي توانند متوجه بروز حريق بشوند

يا در صورت از کار افتادن احتمالي آژيرها اين چراغ ها بروز حريق را مشخص مي کنند

.بعضي از اين چراغها ممکن است با آژير يکجا باشند.

ب- در بالاي سر درب واحدها يا اتاق ها :

ممکن است در بعضي مواقع خود زون داراي قسمت هاي متعددي باشد و هنگام بروز حريق نياز

به تشخيص دقيق تر محل حريق داشته باشپم . مثلا در آپارتمان هاي که هر طبقه يک زون

مي باشد و خود طبقه داراي چند واحد است و يا در هتل ها که اتاق هاي متعددي در هر

طبقه وجود دارد براي تشخيص دقيق محل حريق از چراغ Remote Andicator استفاده مي گردد

. اين چراغ بالاي درب هر واحد نصب مي شود و تغذيه مثبت آن از مثبت منبع تغذيه و

منفي آن از پايه مخصوص چراغ ريموت در دتکتورهاي آن واحد مي باشد.اين پايه روي

دتکتور با حرف R مشخص مي شود. در صورت وصل کردن دتکتوراين چراغ نيز روشن مي شود .

 

 

تماس با ما

09198817991