واژگان شناسی-2

واژگان شناسی-2
واژگان شناسی-2

MAX.Aperture روزنه ورود نور هر چه عد کوچکتر نوردهی بهتر و برای زوایه بسته
IVS سیستم نمایش هوشمند
HLC قادر به پوشاندن قسمت های خیلی پر نور است.
EIS, تقویت کننده تصویر و لرزش گیر
DIS نویز گیر سه بعدی(لرزش گیر)
DEFOG قابلیتی برای گرفتن تصاویر خوب در مه
استانداردهای IP استانداردی برای نشان دادن مقاومت دستگاه ها در مقابل مواد جامد و مایعات
Lens mount نوع قرار گیری لنز برای تعویض لنز
IK10 استاندار مقاومت اشیا(در مقابل جیم 5 کیلوگرمی از فاطله 40 سانتی متری)
ATW بالانس اتوماتیک نور سفید
AES تصحیح اتوماتیک حساسیت برای دریافت نور بهتر که با شاتر کار میکند.
Pan/tilt حرکت افقی و عمودی دوربین های Speed dome
CMS سیستم یکپارچه مدیریت دوربین ها
DS-WDR دو برابر اسکن کردن WDR
TDG ایجاد زمان و تاریخ روی تصویر
UWDR سیستم قدرتمند و جدید انالیز WDR
WER بهبود و جبران نواحی تاریک دور اشیا
Patrol گشت زدن مخصوص دوربین های اسپید دام
IVMS سیستم یکپارچه مدیریت دوربین ها

تماس با ما

09198817991