منهول

منهول
منهول

منهول یک نوع از اتصالات است که برای متصل کردن چند شبکه و خط راه رو به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مورد منهول ها نکات ذیل بایستی رعایت گردد:
فواصل منهولها با یکدیگر در مسیرهای مستقیم حداکثر 125 متر باشد.در هر نقطه ای که مسیر منحرف می گردد نیاز به ایجاد یک منهول می باشد (اگر زاویه انحراف کمتر از 135 درجه باشد)
در فواصل بین دو دکل، در دو انتهای مسیر، دو منهول ایجاد گردد و مسیر بین آن نیز به فواصل مساوی منهول حفر گردد.در پای هر دکل حتی الامکان یک منهول وجود داشته باشد. البته اگر در فاصله کمتر از 15 متری دکل منهول وجود داشته باشد نیاز به منهول در پای دکل نمی باشد.در کنار مراکز زون حتماً یک منهول وجود داشته باشد.در محل ارتباط لوله کشی فولادی با کانال زمینی نیاز به حفر یک منهول می باشد.در کنار اطاق کنترل منهول نیاز می باشد.در جائیکه مسیر حفاری با کانال موجود ارتباط پیدا می کند نیز یک منهول نیاز می باشد. که می بایست منهول در کنار مسیر به لوله های موجود ارتباط داشته باشد.

.در عبور از هر نوع کانال که باعث می شود لوله دفنی در معرض هوای آزاد قرار گیرد، استفاده از لوله های فلزی ضروری می باشد، نحوه عملکرد اینگونه است که دو سر لوله فلزی در دو طرف کانال بطول 1 متر قرار گرفته و لوله پلی اتیلن از داخل این لوله ها عبور می کند در مقاطع ارتباط لوله PE و فلزی می بایست دور تا دور لوله را بتن ریزی کرد.آن مقدار از لوله فلزی که مسیر لوله گذاری فلزی را به مسیر حفاری ارتباط می دهد می بایست با عایق مناسب بصورت دفنی در زمین قرار گیرد.

تماس با ما

09198817991