فونداسیون

فونداسیون
فونداسیون

مبنای طراحی فونداسیون‌های دکل‌های مخابراتی  پیشگیری از  لهیدگی و واژگونی است . در استاندارد EIA-RS-٢٢٢-F برای فونداسیون‌ها حداقل عمق  با توجه به اینکه دکل‌ها در برابر وزش باد مستعد واژگونی هستند  طی فرمول‌های تعریف شده و مقرون به صرفه‌ترین نوع فونداسیون‌ها،  عمقی می‌باشند.  در دکل‌های خودایستا بدلیل بروز کشش در یکی از پایه‌ها به صورت پاشنه‌ای و در دکل‌های منوپل بدلیل بروز گشتاور زیاد در پای دکل به صورت شمعی طرح می‌شود. در زمین‌های سنگی به دلیل مشکلات حفاری فونداسیون‌ها به صورت سطحی و گسترده طرح می‌شود که به دلیل وزن بالای خود بتواند گشتاور ناشی از واژگونی را تحمل کند.

انواع فونداسیون دکل :

۱) فونداسیون منفرد یا تک
۲) فونداسیون نواری
۳) فونداسیون رادیه ( گسترده )

تماس با ما

09198817991