سیستم های هوشمند آدرس پذیر

سیستم های هوشمند آدرس پذیر
سیستم های هوشمند آدرس پذیر

سيستمهاي اعلام حريق معمولي با دريافت دود يا حرارت فعال شده و آژيرهاي مرتبط با سيستم را راه اندازي مي كنند اما در سيستمهاي هوشمند دريافت علائم حريق دود يا حرارت، به معناي آغاز فعاليت شناسايي – تفكيك و اعلام نتيجه از سوي دتكتورها مي باشد. اين فرآيند بين 200 ميلي ثانيه تا 5 دقيقه قابل بررسي و تعريف مي باشد.

همچنين آغاز شروع بررسي لحظه اي سيستم بر اساس منحني ايجاد شده از تعريف حساسيت شكل مي گيرد. پس از بررسي و حصول اطمينان از وجود حريق سيستم قادر به ارسال علائم صوتي و بصري به صورت محلي (LOCAL) یا منطقه اي (ZONAL) و يا عمومی (GENERAL) مي باشد.

کلیه دتکتورها ، شستی ها و قطعات از طریق نرم افزار آدرس دهی می شوند، به هنگام رخ دادن آتش سوزی و فعال شدن یک دیوایس ، آدرس اطلاق شده به آن قطعه بر روی صفحه LCD نشان داده می شود.

تماس با ما

09198817991