سیستم اعلام و اطفا حریق فایک انگلستان

سیستم اعلام و اطفا حریق فایک انگلستان
سیستم اعلام و اطفا حریق فایک انگلستان

فایک ( تاسیس ۱۹۴۵) با خرید کمپانی انگلیسی رافیکی (تاسیس ۱۹۷۸) در اواخر سال ۲۰۱۰ و تغییر نام به فایک انگلستان گستره جدیدی از محصولات و مصرف کنندگان را به امپراتوری خود در صنعت اعلام و اطفاء حریق اضافه نمود.
فایک با تنوع تولید بیش از ۱۳۵ محصول اصلی و حدود ۷۰ محصول جانبی اعلام و اطفا در سه گروه:
متعارف هوشمند (Twinflex Pro)
آدرس پذیر (Sita)
اطفا (SRP)
با قابلیت انطباق با محیط نصب، اطمینان به عملکرد صحیح و انتخاب هوشمندانه حساسیت، آرامش خاطر و ثبات در عملکرد را به همراه دارد.
فایک انگلستان دارای تاییدیه LPCB در تولید، طراحی و مدیریت کیفیت و تاییدیه CPR و LPCB مستقل برای تمام تجهیزات تولیدی خود می باشد.

 

 

 

تماس با ما

09198817991