سیستم اطفا حریق CO2

سیستم اطفا حریق CO2
سیستم اطفا حریق CO2

دی اکسید کربن (CO2) گازی بی رنگ، بی بو و عایق الکتریکی بوده و به عنوان عامل اطفای آتش، بسیار کارآمد است. از آنجاییکه گاز دی اکسید کربن از سرعت گسترش و پخش بالایی برخوردار است عملکرد این سیستم ها بسیار سریع می باشد.در زمان وقوع حریق، دی اکسید کربن یک لایه پوشش سنگین تشکیل می دهد که با کاهش سطح اکسیژن اجازه گسترش حریق را غیر ممکن می سازد. از آنجایی که گاز دی اکسید کربن، پس از تخلیه و انجام عملیات اطفا نیازی به نظافت ندارد، وقفه در کسب و کار شما کوتاه خواهد بود. در برخی موارد هزینه های نظافت و آسیب های جانبی سیستم های اطفای آبی اسپرینکلرها، سیستم های فوم و عامل های اطفای شیمیایی خشک می تواند از هزینه های مربوط به آسیب ناشی از آتش سوزی بیشتر شود. ولی در سیستم دی اکسید کربن فایک، هزینه های نظافت و خسارات جانبی ناشی از تخلیه CO2 ناچیز است. همچنین به علت پایین بودن قیمت این گاز کاربرد گسترده ای دارد.

کاربردها
 مخازن ذخیره سازی مایع/ مخازن خنک کننده/ ژنراتورهای توربینی/اتاق های برق/ محل هایی با گرد و غبار بالا/ موتور خانه ها

تماس با ما

09198817991