دتکتور شعله ای

دتکتور شعله ای
دتکتور شعله ای

Ultra Violet Flame Detector:

اين دتکتورها با استفاده ه از سنسور گيرنده اشعه ماورا بنفش شعله آتش يا اشعه مادون
قرمز آتش را تشخيص داده و اعلام حريق مي نمايند . زمان پاسخ آنها حدود چند ثانيه مي
باشد و آتش را بسيار سريع تشخيص مي دهند. در دو نوع قابل نصب براي فضاي داخلي
(Indoor) و فضاي خارجي(Outdoor ) موجود مي باشد و ولتاژ کار آنها 12 الي 30 ولت DC
است زاويه ديد آنها نيز 120 درجه مي باشد .

تماس با ما

09198817991