دتکتور حرارت

دتکتور حرارت
دتکتور حرارت

Heat Detector :
اين دتکتورها داراي يک مقاومت حرارتي مي باشد که در اثر حرارت حاصل از حريق مقاومت
آن کم شده و باعث افزايش جريان مي شود و به مرکز کنترل اعلام حريق مي نمايد . نصب
آنها نيز به صورت سقفي و طبق استاندارد 5839 BS مي باشد و در دو نوع ارائه شده اند:
الف. نوع حرارتي ثابت ( FIX ) :در نوع حرارتی ثابت اگر درجه حرارت جزءعمل کننده به مقدار مشخصی برسد سیستم عمل می کند
ب : نوع حرارتي افزايشي (Rate Of Rise((ROR) :دتکتورهای حرارتی افزایشی به تغییرات سریع دما نسبت به زمان حساس می باشند و
برای محیط های خیلی کوچک یا خیلی بزرگ کاربرد ندارند.


در محل هايي که تغييرات دما ناگهاني اتفاق مي افتد ( مانند آشپزخانه )از اين نوع
دتکتورها استفاده مي شود . اين دتکتورها داراي ولومي براي تنظيم دما مي باشند .

 

تماس با ما

09198817991