دتکتور حرارتی کابلی Linear Heat Detector

دتکتور حرارتی کابلی Linear Heat Detector
دتکتور حرارتی کابلی Linear Heat Detector

کابل های تشخیص حرارت Proline ساخت کشور انگلستان با قطری کم (0.4 mms / 0.158 inch) جهت تشخیص افزایش دما بیش از حد مجاز و کشف زود هنگام حریق در موارد حفاظت های موضعی، حفاظت از تجهیزات خارج از ساختمان، داخل سینی کابل ها، محیط های آلوده، مرطوب، خورنده، شیمیایی، خطرناک، قابل انفجار و محیط هایی که محدودیت نصب یا انجام امور نگهداری دارند، به منظور عملکرد های پیشگیرانه از حریق و حتی جلوگیری از فعالسازی بی مورد مدارهای آژیر مناسب می باشند.در طول مسیر حفاظت وجود یک نقطه ی داغ  در روی کابل باعث عملکرد دتکتور می گردد. . در صورت بروز حریق در نقطه ای فرضی، با از دست رفتن خاصیت عایق پلیمر حساس به گرما، دو سیم اتصال کوتاه شده و در نتیجه مقاومت کل مدار تغییر می کند. محل حریق بر اساس فاصله و کاهش مقاومت که نسبتی مستقیم با هم دارند توسط کنترلر مخصوص آن مشخص می شوند.کنترلر مرکزی دتکتور حرارتی کابلی دارای دو نوع آنالوگ و دیجینال بوده و اتصال آن به پنل های مختلف بواسطه وجود رله های خروجی هشدار و خطا در عملکرد امکان پذیر میباشد.

 دتکتورهای حرارتی کابلی با توجه به نوع، طول، قطر و مقاومت سیم، جنس پوشش ها و هم چنین دماهای مختلف دسته بندی می شوند.دماهای عملکرد دتکتورهای حرارتی کابلی 68 -88-105و185درجه سانتی گراد با پوشش UPVC یا پوشش Rilsan جهت جلوگیری از خوردگی کابل در محیط های شیمیایی یا پوشش Stainless Steel جهت استحکام مکانیکی می باشد .از جمله کاربردهای این سیستم را می توان در مواردی از قبیل ترانس های برق، خودروها، مخازن سوخت، تونل های عبور کابل، تونلهای جاده ای و ریلی، کشتیها، فرودگاهها، مراکز تجاری و غیره نام برد.

تماس با ما

09198817991