بیم دتکتور

بیم دتکتور
بیم دتکتور

بیم دتکتورهای FIRERAY 5000 ساخت انگلستان دارای فرستنده و گیرنده مادون قرمز در یک طرف و منعکس کننده (Reflector) در طرف دیگر است. در این مدل از بیم برای دریافت گزارش از عملکرد دتکتور و تنظیم حساسیت آن از کنترل کننده مرکزی بیم استفاده می شود.سیگنال مادون قرمز از فرستنده جهت تشخیص حضور دود در فضا منتشر شده و در صورت عدم حضور دود توسط رفلکتور منعکس می شود و سیگنال برگشتی توسط گیرنده ای که داخل همان باکس فرستنده قرار دارد، دریافت می گردد. در صورت حضور دود در مسیر رفت و بازگشت شکست نور اتفاق افتاده وگیرنده سیگنال را دریافت نکرده و تجهیز حضور دود را تشخیص می دهد.بیم دتکتورهای FIRERAY 5000 دارای موتور داخلی هستند که قادر به تنظیم خودکار در زمان نصب و راه اندازی می باشد. همچنین این نوع از آشکارساز دودی خطی، در مواجه با مشکل عدم هم ترازی ناشی از تغییر تدریجی و نشست طبیعی ساختمان در طول زمان، بصورت خودکار کاهش اشعه دریافتی و تنظیمات خود را جبران سازی می کند.


دارای مدل با رنج 8 تا 50 متر با امکان پوشش دهی حداکثر 750 متر مربع، با رنج 50 تا 100 متر با امکان پوشش حداکثر 1500 متر مربع و دارای استانداردهای جهانی EN54:12 و UL268

به منظور تحت پوشش قرار دادن اماکن با سقف های بلند و یا مساحت زیاد به خصوص در کاربری های سوله و سالن های وسیع که دتکتورهای نقطه ای به دلیل ارتفاع زیاد سقف، در دسترس نبودن و حتی آلودگی محیطی قادر به تشخیص دقیق دود نمی باشد، می توان از بیم دتکتور استفاده کرد.

تماس با ما

09198817991