بیم دتکتور

بیم دتکتور
بیم دتکتور

 

به منظور ایجاد پوشش اماکن با سقف های بلند و یا مساخت زیاد به خصوص در کاربری های تولیدی و انبار که دنکتورهای نقطه ای ناتوان هستند می توان بیم را به کاربرد. 
بیم دتکتورهای موتورایزفایک دارای فرستنده و گیرنده در یک طرف و رفلکتور (منعکس کننده) در طرف دیگر است. در این مدل از بیم،‌برای تنظیم زاویه و جهت گیری صحیح، دریافت گزارش از عملکرد دتکتور و تنظیم حساسیت آن از ریموت کنترل دیواری نصب شده در امتداد عمودی بیم استفاده می شود. 
بیم دتکتور های فایک می تواند به صورت مستقیم روی لوپ آدرس پذیر و یا روی زون متعارف پانل های فایک، قرار بگیرد. 

تماس با ما

09198817991