انواع سنسورهای اعلام حریق

انواع سنسورهای اعلام حریق
انواع سنسورهای اعلام حریق

 

    سنسورهای تشخیص دود (Smoke Detector)
    سنسورهای تشخیص حرارت (Heat Detector)
    سنسورهای چند گانه (Multi Sensor)
    سنسورهای حرارت کابلی (Linear Heat Detector)
    سنسورهای مکشی – لیزری (Air Sampling Detector )

تماس با ما

09198817991