اطفا حریق WATER MIST

اطفا حریق WATER MIST
اطفا حریق WATER MIST


این سیستم ها جهت انجام عمل اطفا از پاشش ذرات بسیار ریز آب استفاده می نمایند. ریزش قطرات بسیار ریز آب این امکان را فراهم می آورد که ذرات غبار مانند آب برای کنترل، سرکوب و یا خاموش کردن آتش به روش های زیر عمل نماید:
خنک سازی شعله های آتش و گازهای ناشی از آن
جایگزینی اکسیژن با ذرات ریز آب
کاهش حرارت ناشی از حریق توسط قطرات ریز آب
استفاده از سیستم های Water Mist، در مقایسه با استفاده از سیستم های اطفای گازی و سیستم های قدیمی آب، دارای مزایایی از قبیل:
فعال سازی سریع
راندمان بالا در اطفای طیف گسترده ای از حریق
آسیب کمتر نسبت به سیستم های اطفای آبی
ویژگی های سازگار با محیط زیست
عدم سمی بودن عامل اطفا

تماس با ما

09198817991