اجزای سیستم اطفا حریق گازی

اجزای سیستم اطفا حریق گازی
اجزای سیستم اطفا حریق گازی

بطور کلی هر سیستم اطفاء حریق گازی از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

سیلندرهای نگهداری گاز همراه با شیر های محرک
سیلندرهای پایلوت
Manifold ، شلنگ های تخلیه گاز، شلنگ های محرک پنوماتیکی سیلندرها
شیرهای برقی و Pressure Switch
نازل های تخلیه گاز
معمولاً از این نوع سیستم جهت اطفاء حریق کلاس های A، B و C استفاده می شود. برخی از کاربردهای آن عبارتند از سرورهای کامپیوتری، موتورهای برق، اتاق های UPS، اتاق های کنترل و ...

انتخاب صحیح نوع محصول و دقت در بررسی گواهینامه های آن ضروری است.

تماس با ما

09198817991