دانلودها


 1. کابل نسوز (ضد حریق ) کویسل ایتالیا
  دانلود کابل نسوز (ضد حریق ) کویسل ایتالیا

  فرم بررسی اسناد سامانه ها ی کشف و اعلام و اطفا و تهویه محصولات حریق
  دانلود فرم بررسی اسناد سامانه ها ی کشف و اعلام و اطفا و تهویه محصولات حریق


  چک لیست تخصصی بازدید فنی اجرای دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی ساختمان ها
  دانلود چک لیست تخصصی بازدید فنی اجرای دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی ساختمان ها
  ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ايمنی ساختمان ها
  الف) ضوابط و مقررات ايمنی سازمان در مرحله طراحی
  ب) دستور العمل ايمني سازمان در مرحله اجراء (بازديد، کنترل و نظارت)

  ضوابط درب های مقاوم در برابر حریق
  دانلود ضوابط درب های مقاوم در برابر حریق


  گزارش محاسبات هیدرولیکی
  دانلود گزارش محاسبات هیدرولیکی

  دستورالعمل نصب پنل EVO پارادکس
  دانلود دستورالعمل نصب پنل EVO پارادکس


  ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﮐﻨﺘﺮل دود
  دانلود ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﮐﻨﺘﺮل دود

  دستورالعمل نصب SP & MG پارادکس
  دانلود دستورالعمل نصب SP & MG پارادکس

  • 0 تعداد کل:8
   صفحه:1 از 1

تماس با ما

09198817991