طراحی ومشاوره سیستم های حفاظتی ،ایمنی و امنیتی

طراحی ومشاوره سیستم های حفاظتی ،ایمنی و امنیتی

در حوزه های فنی امر محاسبه، پیاده سازی و طراحی موضوع بسیار مهمی محسوب می شود و در ارائه خدمات بهینه نیز تاثیر به سزایی دارد. به ویژه در حیطه ایمنی و امنیت طراحی و محاسبه دقیق در روند نصب و راه اندازی این گونه سیستم ها و ارائه خدمات برتر به مشتری بسیار تعیین کننده است.

امروزه در امر مشاوره، خصوصا مشاوره در حوزه سیستم‌های حفاظت الکترونیک با 3 آفت بزرگ رو برو هستیم:

مشاوره‌های بدون پشتوانه‌ی علمی
مشاوره‌های بدون پشتوانه‌ی تجربه‌ی عملی
وابستگی و گرایش به تولید‌کننده‌ی خاص (برند محوری)
سیستم‌های حفاظت الکترونیک امروز بر بستر ICT توسعه می‌یابند و به نوعی از زیر مجموعه‌های بی‌‌واسطه یا باواسطه‌ی این صنعت محسوب می‌شوند. تسلط علمی بر موضوعات مطرح در این صنعت و امکان ارایه طرح بر اساس تجربه‌های موفق عملی از مختصات اصلی مشاوره در کلیه امور تکنولوژی محور است. تغییرات سریع فن‌آوری در حوزه‌ی ICT این امکان که شخص یا شرکتی بدون تجربه‌ی عملی تنها به امر مشاوره بپردازد را کلا منتفی می‌کند. کارفرمایان همواره از مشاوره امین انتظار دارند که مهارت حاصل از دانش و تجربه عملی را همراه با اطلاعات به روز علمی در اختیار آنها قرار دهد.

آفت وابستگی

مشکل دیگری است که بعضا به صورت پیدا و عمدتا نهان رخ می‌دهد، متاسفانه در این خصوص شاهد مواردی هستیم که فرد یا شرکتی، نه تنها برای ارایه مشاوره حق‌الزحمه‌ای درخواست نمی‌کند بلکه حاضر است مبلغی هم برای ارایه طرح بپردازد.

مستند سازی و به روز رسانی اطلاعات جمع آوری شده در طول پروژه
مستند سازی و به روز رسانی اطلاعات جمع آوری شده در طول پروژه
بررسی سیستم از لحاظ سازگاری با سایر سیستم ها و انتخاب راه حل نهایی
بررسی سیستم از لحاظ سازگاری با سایر سیستم ها و انتخاب راه حل نهایی
بررسی تئوری و اجزای اصلی سیستم
بررسی تئوری و اجزای اصلی سیستم