سیستم اطفا حریق FOAM

سیستم اطفا حریق FOAM
سیستم اطفا حریق FOAM

سیستم اطفاء حریق فوم از سه قسمت تشکیل شده است: فوم غلیظ، آب، هوا.
هنگامی که مخلوط درستی از این سه آیتم درست شود، این بخش به صورت یک پتوی فوم همگن شعله را توسط مکانیسم های ترکیبی از خنک کنندگی، جدا سازی منبع شعله از سطح محصول، بخارات، و خفه کردن آتش، اطفاء می کند. این باعث می شود سیستم اطفای با فوم گزینه ای موثر برای حفاظت از مایعات قابل اشتعال و قابل احتراق باشد.
کاربردهای نوعی سیستم اطفای حریق فوم:
آشیانه های هواپیما/زیرزمین ها/تونلهای کابل/مخازن مایعات قابل اشتعال
مخازن و انبارهای نفتی/تاسیسات بارگیری/انبارها

تماس با ما

09198817991