سیستم اطفا حریق


سیستم اطفا حریق
با توجه به اینکه در زمان بروز حریق، مهم ترین اصل جهت جلوگیری از انتشار آن، نحوه اطفاء می باشد لذا در نظر داریم در این مبحث نکات کلیدی و مهمی را در این زمینه به شما کاربر گرامی خاطر نشان سازیم امید است پس از مطالعه آمادگی لازم جهت اطفاء هر گونه حریق را داشته باشید.

روش های اطفای حریق :
به طور کلی اگر بتوانیم یکی از اضلاع هرم آتش را که شامل اکسیژن ، حرارت ، مواد اشتعال زا و یا واکنش های زنجیره ای می باشد را کنترل و محدود نماییم ، حریق مهار خواهد شد.
روش های کلی بر مبنای ماهیت حریق به صورت های ذیل می باشد:
   1)سرد کردن حریق                    2)خفه کردن حریق            3) مانع شدن یا از بین بردن مواد قابل اشتعال           4)کنترل واکنش های زنجیره ای

تماس با ما

09198817991