سیستم اعلام سرقت


سیستم اعلام سرقت
سیستم اعلام سرقت جهت جلوگیری از سرقت اماکن یا اعلام سرقت های مسلحانه استفاده می شود. دزدگير وسيله ای است که به هنگام گذر از يک حريم خصوصی با اعلام صدا اين عمل غيرقانونی را اعلام ميکند. .دزدگيرهای موجود در بازار هر چند از لحاظ ظاهری در انواع و اشکال مختلفی ارائه شده اند، ولی همگی آنها دارای يک ساختار مشترک می باشند
برای آشنایی بیشتر با محصولات سیستم اعلام سرقت را کلیک کنید.

تماس با ما

09198817991