ایمنی فرآیند PSM در مجتمع های پتروشیمی اجباری شد 1397/1/28


ایمنی فرآیند PSM در مجتمع های پتروشیمی اجباری شد


سرپرست بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: برنامه ریزی های لازم جهت استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM در مجتمع های پتروشیمی انجام شده و شرکت ها باید اقدام به استقرار این سیستم کنند.

سعید باغبانی اظهار کرد: مدیران عامل شرکت های پتروشیمی در راستای ارتقای ایمنی فعالیت ها، با برنامه ریزی های خود در جهت استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند PSM در شرکت های خود، پیگیری استقرار این سیستم را دنبال می کنند.

باغبانی با بیان اینکه سیستم مذکور درباره مدیریت فرایند و در بردارنده الزام های مربوط به مدیریت خطرها به ویژه فرایند هایی است که مواد شیمیائی خطرناک را دارا هستند، گفت: فرهنگ ایمنی در یک سازمان را باید مشابه یک چتر دانست که از کل سازمان در برابر عوامل آسیب رسان محافطت می کند و در زیر آن، با استقرار سیستم های مدیریت HSE وOHSAS می توان سلامت و ایمنی شغلی را تضمین کرد و با استقرار PSM نیز می توان ایمنی سیستم های فرایند و پیشگیری از انحرافات و جلوگیری از حوادث را تضمین کرد که در نهایت منجر به تولید پایدار خواهد شد.

تماس با ما

09198817991