گواهینامه ها و تاییدیه ها


عضویت در اتحادیه ها و سازمان ها

  • عضو اتحادیه تولید کنندگان و تعمیر کاران الکترونیک والکتروتکنیک

  • عضو اتحادیه شبکه های ایمنی و سیستمهای حفاظتی

  •  عضویت در اتاق بازرگانی تهرانتماس با ما

09198817991