تکنولوژی دوربین دید در شب

تکنولوژی ساخت دوربین های دید در شب تصاویر ضبط شده در تاریکی را به دو روش نمایش میدهند.
        

 روش تقویت نور

در این روش دوربین مداربسته با جمع آوری طیف نور ضعیف مادون قرمز تصاویر را در تاریکی ضبط میکند. چشم انسان قادر به دیدن طیف پایین مادون قرمز نیست ولی تکنولوژی به کار رفته در دوربین های دید درشب این امکان را که دستگاه با جمع آوری نورهای ضعیف و تقویت آن ها بتواند تصاویر را ثبت کند را فراهم کرده است.

 تصویربرداری حرارتی

بخش بالای طیف مادون قرمز که به صورت گرما برای انسان قابل درک است از اکثر اجسام به صورت انرژی در فضا منتشر میشود.این فن آوری گرمای بدن انسان و خودروها را دریافت میکند. در دوربین مداربسته های حرفه ای تابش حاصل از انسان و اجسام با سنسورهای حرارتی در کمتر از یک ثانیه دریافت میشود.
در این روش دوربین مدار بسته با جمع آوری طیف بالای اشعه مادون قرمز ساطع از بدن انسان در حال حرکت و اشیاء تصاویر را ضبط میکند. در هنگام تاریکی اگر انسان یا ماشین در حال حرکت عبور نماید به شکل سایه قرمزی برای دوربین قابل مشاهده میباشد.

اشعه مادون قرمز چیست؟

طیف مادون قرمز نوعی انرژی است که از اشیاء کم حرارت در فضا منتشر میشود و طول موج بلند تری دارد و با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست.

این اشعه پیش از این در دوربین مداربسته های مادون قرمز کاربری های نظام داشته است ولی امروزه به خاطراهمیت روز افزون محافظت از جان و مال افراد در جامعه کاربران عمومی سیستم های امنیتی به نصب دوربین مداربسته هایی با قابلیت دید در شب به ویژه توانایی پلاک خوان خودرو گرایش یافته اند.

دوربین دید در شب چگونه کار میکند؟

دوربین مداربسته دید در شب با سنسور مادون قرمز و نیز ترکیب رزولوشن تصویر و میدان دید قادر است در دل تاریکی تا برد مشخصی هر نوع حرکت مشکوکی را به طور واضح ثبت نماید. امروزه اکثر دوربین های امنیتی دارای کیفیت دید درشب هستند. اما آنچه مهم است مهندسی نصب و راه اندازی دوربین های دید درشب است چرا که با کوچکترین خطا در نصب ممکن است این کیفیت نتیجه مورد نظر را به کاربر ارائه ندهد. برای مثال اگر دوربین مداربسته دید در شب در معرض نور باشد ممکن است آسیب ببیند. بنابراین پیشنهاد شرکت دیدافزا به کاربران سیستم های امنیتی دید درشب حساسیت در نصب و راه اندازی آن ها به منظور استفاده بهینه از قابلیت دید در شب بودن دوربین است.
سیستم اطفاء حریق

تماس با ما

09198817991