دانلودها 1. دانلود راهکارهای پیشنهادی برای مراکز آموزشی، پژوهشی
  محیط های آموزشی روزانه پذیرای تعداد زیادی دانشجو ، کادر آموزشی و مراجعه کنندگان هستند . از این رو جهت بهبود فرایندها ، بررسی عملکرد ایشان از اهمیت خاصی برخوردار است .
  جهت تجهیز مراکز آموزشی ، پژوهشی به سیستم های نظارت تصویری ، تجهیزات زیر برای محیط های مختلف ، در دو قالب سیستم های تخت شبکه و آنالوگ پیشنهاد میگردد.
  امید است این پیشنهادها کمکی هر چند ناچیز به حفاظت و نظارت هر چه بهتر و موثرتر این نوع محیط ها باشد .


  دانلود راهکارهای پیشنهادی برای شهرداری ها و سازمان های تابعه
  شاید به جرات بتوان گفت گستردگی حوزه عملکرد شهرداری را هیچ مجموعه ی دیگری ندارد .
  جهت تجهیز شهراری ها و سازمان های تابعه به سیستم های نظارت تصویری ، تجهیزات زیر برای محیط های مختلف در دو قالب تحت شبکه و آنالوگ ارائه می گردد.
  امید است این پیشنهادها کمکی هر چند ناچیز به حفاظت و نظارت هر چه بهتر و موثرتر این نوع محیط ها باشد .
  دانلود راهکارهای پیشنهادی برای محیط های نظامی و امنیتی
  وجود حجم بالای تجهیزات لجستیکی ، پرسنل ، تسلیحات و مهمات و عملکرد صحیح نیرو ، بر اهمیت نظارت بر محیط های نظامی و امنیتی افزوده است .
  جهت تجهیز مراکز نظامی به سیستم های نظارت تصویری ، تجهیزات زیر برای محیط های مختلف در دو قالب تحت شبکه و آنالوگ ارائه می گردد.امید است این پیشنهادها کمکی هر چند ناچیز به حفاظت و نظارت هر چه بهتر و موثرتر این نوع محیط ها باشد .  دانلود راهکارهای پیشنهادی برای مراکز تجاری و اداری
  همان گونه که میدانیم ، مراکز تجاری ، اداری روزانه پذیرای تعداد زیادی از مراجعه کنندگان هستند . از این رو نیاز به تحت نظر گرفتن این مراکز جهت افزایش امنیت و کاهش آمار سرقت یا خرابکاری انکارناپذیر است .
  جهت تجهیز مراکز تجاری ، اداری به سیستم های نظارت تصویری ، تجهیزات زیر برای محیط های مختلف در دو قالب تحت شبکه و آنالوگ ارائه می گردد.امید است این پیشنهادها کمکی هر چند ناچیز به حفاظت و نظارت هر چه بهتر و موثرتر این نوع محیط ها باشد .
  دانلود راهکارهای پیشنهادی برای مراکز بهداشتی و درمانی
  وجود داروها و تجهیزات متعدد ، حفظ  امنیت بیماران بستری شده و پرسنل در برابر حوادث مختلف و موارد دیگر همگی سبب شده تا نظارت بر مراکز درمانی و بیمارستان ها از اهمیت خاصی برخوردار باشد . .
  جهت تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی به سیستم نظارت تصویری ، تجهیزات زیر برای محیط های مختلف در دو قالب تحت شبکه و آنالوگ ارائه می گردد.امید است این پیشنهادها کمکی هر چند ناچیز به حفاظت و نظارت هر چه بهتر و موثرتر این نوع محیط ها باشد .  دانلود راهکارهای پیشنهادی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

  بانک ها و موسسات مالی و اعتباریاز لحاظ امنیتی دارای اهمیت خاصی میباشند ؛ چرا که روزانه حجم بالایی پول ، چک بانکی ، ارز و... در این موسسات مبادله می گردد.
  جهت تجهیز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری  به سیستم نظارت تصویری ، تجهیزات زیر برای محیط های مختلف در دو قالب تحت شبکه و آنالوگ ارائه می گردد.امید است این پیشنهادها کمکی هر چند ناچیز به حفاظت و نظارت هر چه بهتر و موثرتر این نوع محیط ها باشد .
  دانلود راهکارهای پیشنهادی برای محیط های سازمانی و اداری
  بررسی عملکرد پرسنل ، وضعیت مراجعین و تحت نظر گرفتن نقاط حساس سازمان یا اداره مربوطه ، یه بهبود عملکرد کارمندان ، افزایش رضایتمندی مشتریان و کاهش آمار سرقت یا خرابکاری کمک میکند .
  جهت تجهیز سازمان ها و اداره ها   به سیستم نظارت تصویری ، تجهیزات زیر برای محیط های مختلف در دو قالب تحت شبکه و آنالوگ ارائه می گردد.امید است این پیشنهادها کمکی هر چند ناچیز به حفاظت و نظارت هر چه بهتر و موثرتر این نوع محیط ها باشد .  دانلود چک لیست تخصصی بازدید فنی اجرای دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی ساختمان ها
  ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ايمنی ساختمان ها
  الف) ضوابط و مقررات ايمنی سازمان در مرحله طراحی
  ب) دستور العمل ايمني سازمان در مرحله اجراء (بازديد، کنترل و نظارت)  دانلود راهکارهای پیشنهادی برای محیط های کارخانه ای و کارگاهی
  آتش سوزی ، از کار افتادن دستگاهها ، کارکرد ضعیف کارکنان ، ورود و خروج های غیر مجاز و.... همگی می توانند موجب کارکرد ناصحیح بخش های مختلف کارخانه یا کارگاه گردند .
  جهت تجهیز کارخانه ها و کارگاهها  به سیستم نظارت تصویری ، تجهیزات زیر برای محیط های مختلف در دو قالب تحت شبکه و آنالوگ ارائه می گردد.امید است این پیشنهادها کمکی هر چند ناچیز به حفاظت و نظارت هر چه بهتر و موثرتر این نوع محیط ها باشد .


  • 0 تعداد کل:9
   صفحه:1 از 1

تماس با ما

09198817991