اهداف و چشم انداز


چشم انداز

ما برآنیم تا با تلاشی برنامه ریزی شده ، از طریق واردات محصولات با کیفیت غیر قابل رقابت و فراتر از انتظار،ارائه خدمات فنی و مهندسی در راستای منافع مشتریان در جایگاه مشاور آنها و با نصب و راه اندازی محصولات
بر اساس استاندارد های مدون ملی و بین المللی،اعتماد و رضایت مشتریان را حاصل نموده و در مقام یکی از برترین های حفاظتی و امنیتی ایران عزیزمان ایفای نقش نماییم.


ماموریت

فلسفه وجودی شرکت آموت،کار آفرینی،ارائه خدمات تخصصی بر مبنای نیاز سنجی صورت گرفته از سوی مشتریان ، اطلاع رسانی در زمینه ضرورت استفاده های حفاظتی، تامین و راه اندازی تجهیزات با کیفیت استاندارد،
جهت بهبود سطح کیفی و امنیتی زندگی هموطنان عزیز با استفاده از تکنولوژیهای نوین دنیا ، دانش فنی روز و تجربه مدیران شرکت می باشد.

    تماس با ما

09198817991